Dorn

RH Friskvård

Acunova, Dorn-metoden

Hälsoanalyser, TFT

Dorn-metoden

Vad är Dorn-Methoden och hur fungerar den?

 

Dorn-Methoden kallas ibland för Dornterapi fast Dieter Dorn använder medvetet ordet Method för att påpeka att hans metod är en allmän tillgänglig behandlingsform.

 

Dorn-Methoden är ett aktivt samspel mellan patient och terapeut där terapeuten ’lånar ut sin tumme’. Terapeuten lokaliserar t ex förskjutningar i ryggraden genom att känna av ryggradens symmetri med tummarna.

 

Korrigeringar av led och kotor sker sen alltid genom rörelse t ex pendling med arm eller ben, samtidigt som terapeutens tumme på ett mjukt sätt ger motstånd tills ledet eller kotan av sig själv hamnar på rätt position. Patienten bestämmer intuitivt själv hur mycket han/hon vill luta sig mot terapeutens tumme.

 

Muskelspänningar som beror på förskjutningen av kotor släpper oftast direkt efter korrigeringen. För att undvika att kroppen återgå till den gamla felställningen är det ytterst viktigt att patienten regelbundet gör övningar hemma som terapeuten visar. Genom att följa instruktioner av Dorn terapeuten lär sig kroppen att undvika ensidiga rörelse och därmed framtida felställningar av skelettet.

 

Som sidoeffekt efter en framgångsrik korrigering försvinner oftast besvär som har en koppling till en rättade kotan (se ovan).

 

DornMetoden är en metod till självhjälp och kräver att patienten tar ansvar för sin egen hälsa. Han/hon skall göra övningarna som visas av terapeuten och aktivt följa terapeutens instruktioner.

Boven i dramat 1

 

Ett bygge är bara så bra som sitt fundament!

 

Olika långa ben påverkar skelettets symmetri underifrån och leder till kompenserande förskjutningar i höft, rygg och nacke, allt för att ändå ska hamna rakt.

Enligt traditionell uppfattning är skillnader i benlängd permanenta. Enligt Dorn-Methoden gäller detta dock bara för max 5-10% av befolkningen, mestadels pga olyckor och skador. Skillnader i benlängd är enligt Dorn beroende på olika stora glapp i benens leder (fot, knä, höft).

Dorn-Methoden - Hur fungerar den?

 

 

Ryggont?

 

Rygg-/nackont är en folksjukdom, som enligt siffror från Universitets-sjukhuset MAS, minst 15% av vår befolkning lider av. Osakerna är många och skolmedicinen skiljer mellan degenerativa, inflammatoriska och infektions-relaterade sjukdomstillstånd samt deformationer.

 

Vår ryggrad har en central roll i vår kropp eftersom våra nervbanor löper genom den och ut till samtliga organ, muskler och leder.

 

Är vårt skelett rakt fungerar försörjningen som den ska. Är vår rygg däremot sned så kan nerver komma i kläm, vilket kan leda till att relaterade kroppsdelar som bl a hjärta, lungor, mage, njure, ben, armar kan börja visa sjukdomssympton.

 

 

 

Sjukdomssymptom och deras koppling till ryggraden (OBS: vissa symptom är inte enbart kopplat till en kota utan till en kombination av flera, inklusive korsben)

 

NACKKOTOR

 

C1 Huvudvärk, högt blodtryck, migrän, dåligt minne, kroniskt trötthet, yrsel,

 

C2 Bihåleinflammation, ögonsjukdomar, dövhet, öronsmärtor.

 

C3 Trigeminusneuralgi, akne, öronsus, tandvärk, dåliga tänder, karies, tandköttsinflammation, tinitus

 

C4 Perm. snuva, nedsatt hörsel, spruckna läppor, kramp i läppor, polyper, inflammation av slämhinnorna

 

C5 Heshet, halsont, kronisk förkylning, struphuvudsinflammation

 

C6 Mandelinfektion, Krupp, stel nacke, smärtor i övre armen, kikhosta, struma

 

C7 Sjukdomar av sköldkörtel, förkylning, inflammation i skulderkapseln, depressioner, ångest

 

BRÖSTKOTOR

 

TH1 Skuldersmärtor, nackont, smärtor i nedre del av armen och/eller hand, inflammation av senskida i nedre del av armen, tennisarmbåge, tappat känseln i fingrar

 

TH2 Hjärtbesvär, hjärtrytmrubbningar, ångest, smärtor i bröstbenet

 

TH3 Bronkit, influensa, lunginflammation, hosta, andningsbesvär, störningar i bröstområde, asthma

 

TH4 Gallblåsbesvär, gallstenar, gulsot, huvudvärk i sidan av huvudet

 

TH5 Leverstörningar, lågt blodtryck, blodbrist, trötthet, bältros, dålig blodcirkulation, arthritis, multipel skleros

 

TH6 Magbesvär, matsmältningsbesvär, sura uppstötningar, diabetes

 

TH7 Tolvfingertarmssår, magbesvär, hicka, vid störning av kotan över längre period: vitaminbrist, allmän svaghet

 

TH8 Mjältproblem, försvagat immunförsvar

 

TH9 Allergier, nässelutslag

 

TH10 Njurproblem, åderförkalkning, kronisk trötthet

 

TH11 Hudsjukdomar som akne, eksem, böld, grov hud, psoriasis

 

TH12 Tunntarmsbesvär, gaser, reumatism, tillväxtstörningar, infertilitet

 

LÄNDKOTOR

 

L1 Tjocktarmsbesvär, blodförsörjning av tarmen, förstoppning, diarré,

 

L2 Blindtarmsbesvär, magkramp, acidos, åderbråck

 

L3Graviditetsstörningar, menstruationsrubbningar, övergångsåldersbesvär, urinblåsbesvär, knäsmärtor – ofta i samband med urinblåsbesvär, impotens, sängvätning, hälsporre

 

L4 Ischias, ryggskott, prostatastörningar, smärtor vid eller frekvent urinering,

 

L5 Dålig blodflöde i underben och fötter, kalla fötter, vadkramper, svullnad av fötter och ben

RH Friskvård Esplanaden 5 Forsbacka Tel:076-2298200